NeChvaletice!

Studie a dokumenty

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)

BAT – Limity platné pro velké zdroje od poloviny roku 2021

Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů Bílina a
ČSA a využití vydobytého hnědého uhlí ve spalovacích procesech pro výrobu elektřiny a tepla na území ČR studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

externí náklady povrchové těžby uhlí

Shrnutí studie Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku od Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

externality těžby uhlí shrnutí

Chcete být pravidelně informováni o vývoji situace?